różne stanowiska 2023

*
*
*
*
* (system.max.size)
(system.max.size)
*

*