pracownik działu produkcji > obsługa maszyn

*
*
*
*
* (system.max.size)